Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Les 7 maravilles del món antíc
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(Miquel Ramis 2003)

De les 7 maravellas del món antíc, alcualment solsament ens sobreviu una: La gran pirámid de Keops. La barbariei la avaricia se han encarregat de destruir la major part, ajudats una mica per la natura. Inclús la propia porámid es mostra avui despullada de la seva darrera capa de calissa blanca, "...que la feia brillar al sol com una gema"...

Únicament queden descripcions literáries de com eran aquestas obras mervellossas, i pensant en lo extraordinaries que son les ruines que queden del món clásis, codem imaginar com serien aquesten 6 maravelles desaparescudes, per haver estat triades com les més belles entre les belles...

Els Jardins penjats de Babilonia:
Es trobaben en el palau del Rei persa Nabucodonosor , construíts per la seva reina Semiramis en el segle IV abans de Cristo en Babilonia, als peus del riu Eufrates. Construíts a modo de terrasses, l'exuberancia de plantes, enredaderes i arbres eran l'admiració de tot aquell que passara per allá. Babilonia en aquel moment era tal volta la capital més gran del mon. Els restes mostran una estructura de arcs de mig punt que soportaben les terrasses cobertes de terra.l

El Temple de Artemis a Efeso:
El temple fou construít en honor a la diosa Artemis, o Artemisa, coneguda en Roma com Diana Cassadora. Artemisa es la germana de Febo ( Apolo, Deu del Sol) i simbolitza la lluna, la castitat i la cassa.

El Mausoléo de Halicarnasos:
El Mausoleo era un edifici dedicat a albergar la tomba del rei Halicarnassos, el sátrapa persa de Caria. La paraula perviu en la actualitat per designar un monument funarari verdadetament colossal.

El Coloso de Rodes:
En la illa de Rodes, la entrada al port era molt estreta. Una gigantina estátua del deu del sol, Helios, se aixecaba, apojant una cama a cada punta de la bocana del port. Els vaisells entraven entre les cames del colós. La estatua fou destruída per un terratremol.

El Far de Alexandría:
El far fou construit per la dinastía plotoméica en la illa de Pharos, en Alexandría, Egipte. Desde allá, la seva llum avisaba als vaixells de la proximitat de la costa. Desde llavors, se coneix com "faro" a les torres iluminades que tenen aquesta mateixa funció de avís als navegants.El far tenía un sistema de llents de aument que permetía projectar la seva llum a varies kilómetres de distáncia, lo que mos mostra el domini de la óptica que varen assolir els grecs.

La Estatua de Zeus a Olimpia:
En la ciutat de Olimpia se alssaba la gigantina estátua de Or e Ivori del pare de tots els deus, obrada per un dels més grans escultors grecs clássics: : Fidias. La estatua fou desmantelada per robar els materials preciossos en una invasió.

La Gran pirámid:
Junt a ses germanes menors, la grán pirámid s'aixeca en la plana de Gizah, aprop de la aniga ciutat de Memfís. Amb els seu 147 metres originals ( ara en té sols 137) es un dels monuments mes grans mai aixecat per l'homme, només superat per la piramid escalonada del Sol a Chichen-Itza, Centroamérica. Es creu que fou aixecada per el faraó egipci Keops fá més de 2500-3000 anys.

Reconstrucción hipotética del Mausoléo de Halicarnassos
Reconstrucció hipotética del mausoleo de Halicarnassos

 

 ·Veure : Les pirámids: Com es varen construir
·Veure : Historia del Art: Egipte, Grecia, Roma

Home Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.