Artifex logo
Banco de Imágenes Demos Dibujo Técnicas Illes Balears Historia del Arte Castellano Català English
Arc IV: Tipus d'arc tradicionals de Balears
Artifex - © 2003
Ir a la sección


(Miquel Ramis )

 Els arcs tradicionals en Baleares son els seguents:

Arc de mig punt o redó

L'arc gótic catalá es un clásic en les grans portasses de entrada amb porta a dues fulles. Obrat en pedra de Binissalem o bé brancals de Binissalem i arc de pedra de Santanyí.

Arc Ansapaner o carpanell

Recupera espai en la gran paret mestra paralela al frontis principal que xapa en dos la cassa mallorquina .

Habitual també en els bells patis de Palma

En els darrers anys se ha abussat un tant d'aquest arc en terrasses porticades i txalets residencials.

 

Arc rebaixat. L'arc rebaixat o escarsser es un arc de mig punt amb la línea de arranque per damunt el pis.

Solució habitual cuan no hi ha massa altura disponible.

Arc Ogival o apuntat*. Compost de dos arcs de circunferencia. Estructuralment els empujes horitzontals a la base es redueixen al mínim.

Inexplicablemene escass en la construcció actual a pessar de la seva gran bellessa.

 

* Josep gelabert l'anomena "arc puntegut"

Veure Banc de dades: arcs
Encofrat rom'a per a la construcció d'un arc

Un pont medieval
Métode de trassa de arc de mig punt
Métode de trassa del arc de 3 punts o ansapaner
Métode de trassa del arc ojival i de ferradura
Veure: Regla del terci

 
Home Index Mapaweb ¿Vols col. aborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.