Artifex logo
Banc dImátges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Artifex
Artifex - © 2003
Ir a la sección

Presentació del Programa
Objectius
Acreditacions i Diplomes
Banc d'Imatges

Presentació del Programa:
Artífex ès un programa dedicat a la formació integral de l'artesà modern en els oficis de Canteria i Forja a la vegada que constitueix la primera Escola-Taller Virtual, en la qual els alumnes poden seguir el programa dels cursos via Internet, adaptant els seus horaris i accedint al contingut formatiu en qualsevol moment. Amb això aconseguim desenvolupar l'hàbit d'accedir diàriament a la www i la familiarització amb l'ús de les eines i suports informàtics.

El projecte esta dissenyat i dirigit per Miquel Ramis i té el suport de la Conselleria d'Economía, Hisenda i Innovació del Govern Balear i el IBIT, els quals, des de el primer moment recolzaren la iniciativa.

La dotació de fons del projecte virtual està suportada per la Conselleria d'Innovació, i el Curs de Cantería per la Conselleria de Treball i el Programa LIDER , que fomenta el desenvolupament de les zones rurals de nostra comunitat..

Consellería d'Innovació i Energía
Institut Balear d'Innovació Telemática
The European Community
Programa Leader para el desarrollo de zonas rurales
Blau Rustic
Ajuntament d'AlaróObjectius
1)Formar als alumnes en el domini de las tècniques tradicionals dels oficis de Ferrer i Canter, amés de donar una visió ampla i multidisciplinar de las áreas que necessita un artesà actual per produir treballs de qualitat i personalitat.

El Programa cerca estimular la CREATIVITAT, la CURIOSITAT, la CULTURA del Ofici entesa en un sentit àmple i transversal: (Arquitectura, Historia de l' Art, Tecnologia, Historia i Cultura...) i la INVENTIVA, ja que el artesà es també Inventor i ha de solucionar molts problemes tècnics amb poques eines i medis.
El MARKETING i la COMERCIALITZACIÓ completen el pla de treball amb l' intenció de formar futurs empresaris i gestors.

 

El nostre model es l´home del Renaixement :Leonardo, tan pintor com escultor, tan dibuixant com Inventor. Autodidacta amb un mètode rigorós de experimentació i anàlisi..
La curiositat, unida a una solida base tècnica i formativa produeix artesans integrals que cerquen llavors una evolució personal en el ofici.2) Conciliar al artesà medieval i renaixentista amb les noves tecnologies.
El col·lectiu d'obrers i artesans esta quedant perillosament fora de la revolució que la Ofimática e Internet suposen per a la societat. L'hàbit de l'ús de una biblioteca universal a disposició contínua per a consulta , l'intercanvi d'informació i la comunicació amb altres i l'ús dels ordenadors ,cameres digitals, scanners e impressores son avui eines tan imprescindibles com un martell per l'artesà actual. El accés a la informació i a las avantatges del software com ajudant del treballador autònom son essencials per la seva competitivitat , actualització i evolució artística i laboral.

.
3) El projecte Artífex balear s'integra dins el projecte Artífex e inclou la creació de un banc de dades d'elements arquitectònics del àrea del mediterrani occidental ( Balears,Cerdenya, Montpellier, Provença, Rosselló, Nápols, Sicilia,Toscana, Valencia) i Malta. Se convida a aquestes regions a la creació de projectes propis ( artífex toscá, artífex maltés, artífex provençal...) a fi de crear una xarxa de informació e intercanvi entre projectes identificatius de cada realitat concreta però integrats a la vegada en una visió i objectius comuns i europeus.


4) Imbuir en el artesá l'orgull de rebre i transmetre una herència arquitectònica i cultural important, que ve des de els nostres avantpassats i que tenim que conservar i millorar. Per això el programa inclou també un àrea de RECUPERACIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI HISTORIC.
Acreditacions i Diplomes
El programa recupera la tradició dels gremis medievals de los exáms davant una Taula de Mestres del Ofici, reconeguts per la qualitat i rigurositat del seu treball.
Se donen crèdits sobre tècniques concretes (Intermig i avançat) a fi de proporcionar un eina de autoevaluació al alumne a més de fer més atractiva la seva candidatura a l'hora de sol·licitar una feina, ja que el núm. i tipus de tècniques apresses permet al contractant avaluar el seu nivell tècnic y habilitat en el ofici.


Banc d' Imatges

El banc de dades té com objectiu catalogar i ordenar els tipus i variants existents d'elements arquitectònics de la nostra comunitat i regions amb las que tenim lassos culturals en el passat. Pretenem evitar la desaparició de dissenys i promoure la seva recuperació en nous travalls. Totes les aportacions son benvolgudes des de el sentiment que sols entre tots podrem preservar el tresor heretat a les pròximes generacions.


 ·Veure : Banc d'Imatges: Arcs, capitells, columnes, escaless, finestres, trespols... ordenats perr famílias i amb identificació geográfica de cada diseny.
·Veure : Illes Balears:

 

Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.