Artifex logo
Banco d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Banc d'Imatges
Artifex - © 2003
Ir a la sección


El projecte Artifex inclou la creació d'un banc de dades de elements arquitectonics de Balears amb l'intenció de ampliarse a les zones amb las que guardam lazos histórics i culturals( Montpeller,Rosselló, Nápols, Valencia, Catalunya,Toscana,Córcega,Sicilia,Cerdenya). Se convida a aquestes regione a la creació de projectos propio ( artifex toscá, artifex siciliá, artifex rossellonés...) a fi de crear una xerxae formació e intercamvi entre projectos identificatius de cada realitat concreta pero integrats al hora en una visió i objectius comúns i europeus.

El banc de dades té l'objectiu de catalogar i ordenar els tipus i variants existents de elements arquitectónics de nostra comunitat i regions de influencia (veure objectius) a fi de evitar la desaparició de disenys i promoure la seva recuperació en nous traballs.

Totes les aportacions son benvolgudes desde el sentiment deque sols entre tots podrem preservar el tressor heredat per a les próximes generacions.Element Arquitectónic Imátge Element Arquitectónic Imátge
Arcs / Arcos Balaustres
Bancs / Bancos Colls de Cisterna / Brocales
Canals / Canales Capitells / Capiteles  
Columnes / Columnas Copas
Volades / Cornisas Cruces
Escales / Escaleras Escuts / Escudos
Cantoneres / Esquinas Fonts / Fuentes
Fábricas ( muros) Permódols / Ménsulas
Máscaras Pilas
Picas Ponts/ Puentes
Portes / Puertas Finestres / Ventanas
Trespols / Solados    Nota : Es important destacar que les relacions no son académiques sino geográfiques, es a decir, cuando enunciamo tipus d'arcno son tots els tipus d'arc sino els utilitzats en la nostra arquitectura tradicional.

Per tant, si, per example en "Arcs" no figuran els arcs tudor es per que aquest estil no es troba en la noestra arquitectura en un número significatiu com per ser considerat tradicional.

Tanmateix, la terminología es funcional, ( p ej: "arcs rústics" o " ponts" ) ja que el banc de dades está enfocat estrictamente a la rápida localització de dissenys de inmediata aplicació constructiva, es a dir, que cuan cerc,am un arc, realmente cerc,am un "arc per un pont", " per un forn de llenya" o "amb moldures"

Presentació i objectius del Programa
Acreditacions i Diplomes
Home Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.