Artifex logo
Banc d´'Imatges Demos Dibujo Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Cantería Balear
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(Plá d'Estudis del Módul de Cantería Balear de ARTIFEX)

Objectius:
Recuperar l'ofici de Picador de pedra amb especialització en els estils de incidéncia en la nostra comunitat.
Distinguir entre cantería urbana i rústica.
Estudi dels elements característics de la arquitectura civil, religiosa i militar a partir dels elementos arquitectónics.

Elements que conforman el curs de cantería Balear:
Cantería urbana:
- Palma, Ciutadella, Mahón, Ibiza, Soller, Manacor.
- Cantería romana: carreu romá, morters i estucats. Arc de mig punt i volta de canó.
- Cantería Arab: parcelació árab, morters hidráulics, quanats. Arc ojival, de ferradura. Motius antropomórfics.
- Cantería medieval: Parcelació gótica, portal catalá de arco gótic, llindars, brancals i volades.
- Cantería renaixentista: Finestres tallades. Colls de cisterna i fonts. Capitells, columnes i arcs. Voltes de creueía. Balaustres i passamans.
- Escales de volta i de caracol. Escalinatas (raixa, canet...)
- Tespols de pedra. Faixes i dibuixos amb macs.
- Txaflans.
- Balcons moldurats.
- Bancs de festejar.


Cantería rústica:
- Arc i voltes de canó en marés.
- Capitells toscans
- Portams de entrada a finques
- Trespols
- Fumerals
- Ingeniería Hídrica: Quanats, Aljubs, Pous, Sefereigs, sinias, picas i canaletas de distribució. Ménsulas per canals penjades. Abocadors.
- Llindars, brancals, volades. Regates per post evacuació d' aigües.
- Finestres rústiques: rectangulars, cuadrades, redonas.
- Tafones, Molins, escales de cargol.
- Carretons de batre, murters, Rutlons per moldre gra, molins de fer llet d'ametla...


Arquitectura Militar:
- Castells de Bellver, Santueri
- Torres de Defensa
- Casamates i Garitas
- Ponts


Arquitectura Religiosa:
- Cisterciense: Secar de la Real
- Franciscana: Esglessia. Convent i Claustre San Francesc (Barroc-gótic)
- Cabilde i Palau Episcopal
- Montesion ( Barroc)
- Sta Eulalia (Gótic-Neogótic)
- Convent des Minims
- La Seu ( Gótic-Renaixement-Manierisme-Neogótic)


Arquitectura Civil:
-Almudaina ( Romá tardí)
-Arc de Drassana , Banys arabs ( Árab)
-Cort (transició Manierisme a Barroc)
-L'Almoina i la Llotja (Gótic)
-Can Berga ( Barroc)
-Consell Insular ( Neogótic)
-Can Bordills (Gótic-Renaixement)
-Estudi General Lulliá ( Regionalisme)
-Gran Hotel (Modernisme)
-Teatre Principal , Sant Antoniet ( Clasicisme)
-Parlament (art nouveau)

Possesions:
-Aufabia
-Canet
-Els Calderers
-Raixa
-Sa Torre
-Sa Granja
-Sollerich


Arquitectura primitiva:
-Castres (Capicorp, Son Fornés...)
-Taules, Navetas, dólmens.
-Talaiots.Veure módul de Cantería Básica
Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.