Artifex logo
Banco de Imágenes Demos Dibujo Técnicas Illes Balears Historia del Arte Castellano Català English
Trassa de una Claustra gótica
Artifex - © 2003
Ir a la sección

La claustra es una gelosia calada que forma un dibuix geométric, habitualment en las baranes d'escales góticas. Ara veurem el process de recuperar el métode de traça de la escala de Can Oleo, a Palma.

Escala gótica de Can Oleo, a Palma, carrer de la Almudaina. El Palau, es actualment propietat de la Universitat .

La barana está dividida en 10 seccións, amb un joc de 2 dissenys de clausta alternats.

La Claustra seleccionada per a la demo.
Per la banda de dedins la escala podem veure el dibuix de les obertures en forma de llàgrima i el cercle central.
Començam per traçar un eix vertical i un altre horitzontal. Amb centre en la intersecció traçam el cercle que enmarca tot el dibuix.
Com veim, les llágrimes es troban disposades en forma de fibló enrevoltant el cercle central.
Seguim fent la segona serie de corbes que delimitarán l'espai de les llàgrimes.
Seguim amb la tercera serie de corbes.
Seguim amb la quarta serie de corbes.
Finalment marcam 3 cerclesdesde el punt central que nse donarán els centres dels cercles petits que están continguts en cada una de les llagrimes.

 

Com veim, la feina de disseny en el gótic passa per un gran domini de l'us del compás i l'escaire. El gotic es un estíl basat en la geometría, per tanto, no tan sols hermós per el seus dissenys sino per la bellessa matemática de les lineas i corbes pures i armónicas sobre el que es bassa.

I aixó es només el principi. Encara falta la traça de la cara exterior, la més complicada. I la talla...

Com a demostració de lo complexe de aquests dissenys, la claustra n° 5 está equivocada: el picapedrer possár la plantilla a senrevés i les espirals giren en sentit contrari que totes les altres. Aquesta es la teoría de Pep Morata, Subdirector del Departament de Historia del Art de la U.I.B., que amáblement ens va permetre treure les plantilles i mides de la escala. També existeix la posibilitat de que el error no sigui casual, sino intencionat. Un llenguatje simbólic per aquells que saben llegir entre l.lineas, com ensenya Fulcanelli... per example:

"... al quint ¿...?, has de girar cap a la dreta..."

Aquesta idea neix de la observació del carrillón que adorna el escut familiar. El carrillón es un motiu força extrany per un cassal mallorquí i antigament tenía un significat esotéric .

 

Veure ampliació de la escala ( es la que es troba al centre, en mig de les dues finestres, voltant cap a la dreta, mentres les altres volten cap a la esquerra, en el sentit de la pujada.

 

 
Home Index Mapaweb ¿Quieres colaborar? Arriba
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propiedad intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.