Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
El contenidor de la Marbrería
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(Miquel Ramis)


Les Marbreríes omplen enormes contenidors amb els retalls sobrants de pedra . Si s'acudeix regularment a donar una ullada, es poden anar separant trossos de un tipus o color determinat. Les pedres de marbrería tenen la particularitat de tenir unos gruixos molt regulars, generalment de 2 cm , lo que els fá molt adequalts per retallar i fixar en un trespol fet sobre una base de ciment.

Combinant dibuixos de pedra amb balastre es poder realitzar trespols molt atractius i personals

El trespol d'aquest pati es va fer amb retalls de pedra abujardada de Binissalem. El disseny iregular aprofita al máxim els retalls i el resultat queda molt més entonat amb la casa rústica que si se hagués fet amb pedres rectangulars.

Per el contrari, si anam guardant peçes de colors diferents, tenim un material excelent per realitzar mosaics. A partir de un bon disseny es pot transformar un munt de retalls en una valiosa peça de treball.


Evidentement, per realizar aquest tipus de treballs se ha de acudir al disseny i al dibuix per fer uns bon patrons i fer una proba amb material real a fí de verificar el resultat estétic i sí casan o no les combinacions de colors. No serveix molt copiar alegrement un disseny si no s'aconsegeix la seva integració en un espai real.

Veure área de reciclat

 

Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.