Artifex logo
Banc dÍmatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Finestra Coronella( Ajimez)
Artifex - © 2003
Ir a la sección


( Miquel Ramis)Tras la conquesta de Mallorca en 122 per Jaume I, els catalans comenc,aren a edifiar casses senyorials en la que mesclan el model de gótic catalá amb les influencies islámiques. El model segueix sen el romá, planta baixa en torn a un atri interior, al que se accedeix desde fora, per un portal amb arc de mig munt i un petit passillo. Per l'escala de volta se puja a la part privada de la mansió: les cambres.

Les finestres coronelles apareixen a finals del XIII i es mantene en els segles XIV i XV. Son finestres altas i estretes, xapades per una o varies columnes primes de pedra sobre les cuals descansen arcs de mig punt. Son una mescla d'influencies romániques e islámiques.

La antiga casa mallorquina árab tenia terrassa, pero a partir del XV s'impossa l'estil catalá de teulat a dues aigues i volada.


Coronella simple de dos arco sustentats per una columnella.
Sineu

 

Coronella de 3 arcs soportats per dues columnellas.
Palma c/San Roque
Coronella de 4 arcs soportada per 3 columnelas.
Ilustración del Diccionari de Fullana

La coronella segeuix plenament vigent, tant en la seva forma clásica com amb la seva versió minimalista, com es pot veure en els seguents exemples contemporanis:

Coronella contemporánea de 2 columnes. Marratxinet
Ventana contemporánea partint del model de finestra coronella. Más de Torrent.Girona
Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.