Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Earthship: Arquitectura sostenible
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(http://www.sci-scotland.org.uk/es_images_c.html. Traducció del original anglés i comentaris per Miquel Ramis)

Que es el Earthship?
Un Earthship (vaixell de terra) es un edifici solar passiu amb massa termal. Esta fet de materials naturals i reciclats, incloent cobertes usades de cotxe i llaunes d'alumini. Funciona amb energia renovable, com la solar, del aigua i del vent, recull el seu propi subministri d'aigua de pluja, i tracta i mantén la seva pròpia depuradora. Es un concepte, no un disseny establert, i pot ser adaptat a qualsevol clima del planeta.

Ofereix a la gent la possibilita de construir les seves pròpies cases i fer una decisió conscient de viure lleugerament sobre la terra.

En aquest cas, un grup escocès relaciona la arquitectura tradicional de las terres altes amb els principis de sostenibilitat del segle XXI. La construcció de aquests habitatges efectuada per un equip d'onze 11 persones sense experiència i 6 monitors americans, dirigits per Michael Reynolds, un dels pioners americans del Eartship. El procés de construir l'edifici bàsic va durar només 8 díes.

L' edifici ha rebut tots els permisos i té una garantia de construcció de 5 anys. Malgrat de que serà dedicat a ser un centre de demostracions tindrà cèdula de habitabilitat una vegada acabats els interiors.

Dia 1:El solar abans de la construcció

Dia 1 : Moviments de terreny amb un bulldozer
Dia 2: Arriben els "totxos"
Dia 4: Col.locació de las cobertes plenes de terra i apilades en fileres alternades.
Envoltori termal i membrana a prova d'aigua
Colocació de llaunes d'alumini en els buits entre rodes
Revestimient i nivelació de la paret
Comença a montarse el teulat de bigues lleugeres ensamblades amb plaques de acer inoxidable trepanades, La tècnica es coneguda com el "baloon frame" i no ha de mester personal especialment qualificat ja que tot funciona amb perns autorroscants.
Dia 6 : Montant el bastidor que contindrà la vidriera.
Vista del enbigat abans col·locar el teulat. Visites de curiosos.
Vista de la paret lateral de rodes i llaunes de refrescs
Colocació d'aíllament natural a base de llana de ovella.
Capa de plástic per evitar goteres abans de cobrir el teulat. Instalació de vidrieres.
Equip al complet davant l'obra bàsica acabada: 7 dones y 11 homes sense cap experiència descomptant els monitors americans.
12 de Dic 2002 : Colocació de llunes de vidre i porta d'entrada.
Forro de pedra exterior i col·locació de plaques solars. La construcció exterior ha acabat.


Notes:

La veritat es que cuan penso que vaig dedicar un any complet de la meva vida a construir la meva casa de pedra no puc menys que pensar una vegada mes que la informació es poder. El earthship es una alternativa real, senzilla , efectiva i barata, un poc com les casetes dels hobbits en "El Señor de los anillos", discretes e integrades totalment en el paisatge. Els costs d'aclimatació i manteniment baixen dràsticament ja que 3 de les seves parets es troben cobertes de terra, lo que ofereix una protecció immillorable per els canvis de temperatura.
No oblidem que les cisternes i aljubs mantenen l'aigua a la mateixa temperatura en hivern i en estiu i que l'hombre sempre ha cercat els cellers per emmagatzemar els vins, ja que la temperatura i grau d'humitat es mantenen constants amb unes mínimes variacions duran tot l'any.

Tècnicament, la paret de cobertes de cotxe es molt robusta ( las cobertes inclouen fils d'acer inox) i degut a la seva amplada, molt estable.

Aquesta estabilitat es veu reforçada per el marge de terra que actua com a contrafort i només cal reforçar amb morter els dos extrems laterals, que poden forrarse de pedra per a conseguir una major integració en el paisatge.

La paret frontal acristalada orientada al sud permet una adequada il·luminació natural, i en els talussos laterals i sotil es poden obrir finestres més petites i claraboies.

El talús es sembra d'herba i plantes per que les rels retenint la terra a la arribada de les pluges i la terra eixuta continguda en les amples parets aïllades actuen com a barrera tèrmica amb totes les ventatges del adobe o els maons sense cap problema de fabricació o eixugat.

Els possibles assentaments de les parets no afecten a la teulada ja que la estructura de viges lleugeres admet lleugers moviments sense cap problema al ser flexible.

La velocitat de la seva construcció i el baixíssim cost en comparació amb la construcció tradicional fa factible una completa remodelació o ampliació de la casa una o varies vegades al llarg dels anys. Es important destacar que aquest sistema constructiu no ha de mester fonaments, amb lo que en un parell d´hores una pala pot eliminar la totalitat del edifici sense cap problema. En el cas del problema del Txabolisme i del aixecament de campaments d'emergència davant catàstrofes naturals el eartship es converteix en una alternativa immillorable ja que les vivendes es poden aixecar ràpidament i funcionar llavors com edificacions permanents, sense condicionar un futur canvi d'emplaçament físic emprant els mateixos materials.


Per més informació veure www.earthship.org


Home Index Mapaweb ¿Vols col.llaborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.