Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
La Ergonomía
Artifex - © 2003
Ir a la sección

( Miquel Ramis 2002)


La Ergonomía es la ciencia que estudia la comoditat, aixo es, la relació entre las palancas naturals del corps (munyeca,colc,o, espalda,cadera...) i ses mesures corporals per adaptar a la dimensió humana eines, mobles i llars..


Alguna vegada haureu rentat plats en una cuina i haureu acabat amb mal d'esquena. Aixo es degut a que la altura de la encimera no está ergonómicament calculada per la vostra altaria. (També grenar amb una granera amb pal massa curt es una estupenda manera de agafar un bon mall de esquena.)


Aixo passa perque antigament la gent era mes baixa i les encimeres estaben calculades a una altura de 80 cm, adecuades a aquexa alc,ada...i les graneres també.


En la actualitat, el estandar es una altura de 90 cm i en cases de gent de bastant altura ja se están col.locant a 1 metre d'altura. Si pensas que uns pocs minuts han bastat per donarte mal d'esquena, imagina las consecuencies de estar anys traballant en llocs i amb elelemts no calculats ergonómicament.

Resulta igualment incómode utilitzar un taladre o un martell a una alc,ada superior a la del hombro. Forc,am coll i hombro, abdominals i cames cuand simplement pujant a una cadira el mateix treball resulta cómodo i fácil.

Anem a veure algúnes normes ergonómques básiques:

Element Mida correcta Observacions
Taula manjador: 72 cm  
Taula cuina : 70 cm  
Cadira manjador : 47 cm  
Cadira cuina /banc: 45 cm Més baixa perque la taula també ho es..
Espai per seure a la taula per persona : 60 cm Si la distancia es menor, se estorban mútuament amb els colzes.
Altura de llit:
31 de canapé+ 15-16 de matalás : 46-7 cm
Es a dir, la alc,ada de una cadira. (Un llit més baix impideix, que una persona major pugui axecarse sense ajuda)
Escalons: Escalons: 17cm ( estessa) 28-30 cm ( Contrapetja) Intenta pujar els escalons que pugen a Cort sense travelar..
Pasillos / escales : Pasillos / escales : Mínim 90 cm  
Teclat del Ordinador A la alc,ada dels colzes  
Pantalla del Ordinador A la alc,ada de la cara Si está mes baixa, s'acaba amb mal de coll.
Encruia: De peu, bras estirat aferrat al corps i puny tancat: els nudillos han de tocar l'encruia. Si está mes baix pots ferte malbé el colze.

 

La figura es el "Modulor man" del llibre"Modulor" publicat en 1948 per l'arquitecte Le Corbussier. En ell relaciona les mides del corps humá i las del ángul recte per desenvolupar la seva teoría de proporció arquitectónica.

"Le Corbussier" vol dir "El Corb" en Francés. El seu nom vertader era Charles–Edouard Jeanneret .

Junt amb Amedée Ozenfant fundaren la escola purista de pintura com a reacció al Cubisme.

El lienzo básic era de 81 cm x 100 cm. Dintre de aquest dibuixen dos trianguls equiláters opostos.
Conectant la intersecció dels triangles amb els vértices se obten"el lloc del ángul recte" que a la vegada proporciona dos trianguls de ángul recte.

Veure figuraPostures correctes per el aixecament de pessos
El metode Alexander
Postures de estirament para la columna

Index de Materies
Ergonomia, la ciencia de la comoditat

Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborarr? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.