Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Bestiari Medieval: Grifo
Artifex - © 2003
Ir a la sección

Artifex

(Texte traduit del original francés )- Bestiari -- Grifo - Quimera - Esfinx -Basilisc - Unicorni -
Grifo ( Griffon en Francia,Griffin en Inglaterra,)
El Grifo té les orelles i part posterior del cós del lleó, el cap i la banda devantera del cós de un aguila. Es un animal noble, que reuneix les característiques del rei dels animals i el rei de les aus, reinant tant en la terra com el el cél.

Procedeix de la Mitologia Grega, a hon estaba consagrat a Apolo, qui el montava.Se le atribueix el títol de guardiá de la justícia. Es repressenta a vegades als grifos mascles amb les puntas raiants en lloc d'ales.

El grifo reapareix al principi del cristianisme en els bestiaris, o alegoríes sobre les bisties, de San Basili iSan Ambrosi.Están presents igualment en forma de Gárgoles en la arquitectura gótica a final de la edad mitjana.
El Opinicus es una criatura similar al Grifo amb la diferencia que té les 4 cames del Leó.
En la Heráldica, el Grifo simbolitza la Forc,a i la Vigilancia.

El diccionari del Simbolísme de Hans Biedermann diu sobre el Grifo:
Animal fabulos, simbolicament significatiu per el seu domini de Terra i Cel. - degut al seu cós de Lleó i ales de Aguila.Te antecedents tipológics en la antigua Asia, especialment en el k'rub asiri, que tambié es el origen del Querubi Hebreu.

Las representacions frecuents de criatures tipus Grifo en el Art Persa les fou simpolitzar a la antiga Persia als Hebréus. En Grecia el Grifo era un símbol de forc,a vigilant; Apolo cabalgaba un, i els Grifos guardaren el or de los Hiperboris del llunyá nort.

El Grifo fou també una encarnació de Nemesis, la deesa de la retribució, i giraba la seva roda de la fortuna.En la Lejenda la criatura fou un símbol de Soberbia (orgull arrogante), perque es diu que Alexandre el Gran intentá cabalgar a lloms de Grifos fins a la vorera del cel.

Al principi fou també representat com una figura satánica atrapant animes humanes, la criatura més tard es converí (a partir de Dante) en un símbol de la naturalessa dual(divina i humana) de Jesucríst, precisament per el seu domini de cel i terra. Las asociacions solars de Lleó i Aguila Afavorian aquesta lectura positiva. El Grifo es converteix dons en el adversari de Serps i Basiliscs, ambdos visualitzats com encarnacions de dimonis satánics.Inclus la Ascensió de Crist se vá asociá amb el Grifo. La criatura aparegué tan frecuentment en les arts aplicades (tapiceríes, el travall dels argenters )com en la Heráldica.

In the latter domain, Boeckler (1688) oferí la seguent interpretació: "Els Grifos son representats amb un cos de lleó, un cap d'aguila, llargues orelles i urpes d'aguila, per indicar que un ha de combinar inteligencia i forc,a."Para ampliar informació:
Veurer Bestiaire (en francés)
Veure Bestiari Grec
VeureMitologia

Home Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.