Artifex logo
Banco de Imágenes Demos Dibujo Técnicas Illes Balears Historia del Arte Castellano Català English
El Projecto Gutenberg
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(De la web www.gutenberg.net)

El Projecte Gutenberg fou iniciat al 1971 i consisteix en la publicació de-textes, es a dir, versions electróniques de llibres. El seu objectiu es proporcionar una llibrería lliure accesible per a tothom desde cualsevol dispositiu conectat a Internet.
El projecto es desenvolupa gracies a voluntaris, que mecanografien els llibres pasan-los a format texte (.txt) llegible desde cualsevol procesador de textes. Fins ara duen passades a format digital més de 4.000 textes, de tot tipus : novel.la, ciencia, poesía, ensaig... Es un projecto hermós ,que funciona amb la generisitat de gent anónima, que passahores i hores digitalizant, revisant i penjant en Internet cada texte, una cadena de bona voluntat que vol cultura per a tots en totes les parts.

En els darrers anys també están fent versions en HTML.

Al ser un projecto nordamericá, la cuasi totalitat dels textes están en Anglés.

Els seguents llibres son una selecció de temes relacionats amb els objectius del projecte Artifex. Devall de cada titol es troba un breu resúmen:


Prehistoria: Costums iy monuments de les gents prehistóriques

El Marqués de Nadaillac

Manners and Monuments of Prehistoric Peoples


Historia de Herodot:

L' historiador Grec ens narra la historia del món antíc. El volúm I inclou la descripció de la construcció de las pirámids d' Egipte.

The History of Herodotus Vol I
The History of Herodotus Vol II
Descripción de la construcción de las Pirámides (word)


Historia de Grecia:

Una petita historia de Grecia, desde els seus inicis fins a la conquesta romana. Per William Smith, D.C.L., LL.D.

A smaller history of Greece


Historia de Roma:

Narració de la historia de la capital del imperi romaá desde els seus inicis fins a l'any 476 després de Cristo. Per Robert F. Pennell.

History of Rome from the Earliest times down to 476 AD


Cartas de Plini ( el jove):

Les cartes de Plinio el Joven ens permeten una mirada al m+on romá vist desde els ulls d'un romá de l'epoca. Traducció de William Melmoth, revisat per F.C.T.Bosanquet

Letters of Pliny


El renaixement: Estudis d'Art i Poesía:

Picco della Mirandolla, Sandro Bottichelli, Lucca dela Robbia, Miquelangelo, Leonardo da Vinci...per Walter Horatio Pater.

The resaissance : studies i art and poetry


Renaixement : Autobiografía de Benvenuto Cellini:

L'Orfebre i Escultor Benvenuto Cellini ( veurer página en Artifex) , no solsament es famós per el seu Tractat d'Escultura, Orfebrería i Fundició, sino per haver sigut una personalitat vital, inquiet, vividor i curiós, inteligent , perspicás i amb un punt mordás. La seva autobiografía es la d'un homme que ha viscut i amat. També la de un artesá que ha traballat molt per crear la bellessa que sles seves obres desprenen.. Traducció : John Addington Symonds

The Autobiography of Benvenuto Cellini (fichero HTM )
The Autobiography of Benvenuto Cellini
(fichero TXT )


Renaixement: Cuaderns de notes de Leonardo da Vinci Els cuaderns de notes de Leonardo son un document de primer ordre per a coneixer la manera en que pensaba i estructuraba les seves idées el creador. Traducció de Jean Paul Richter

The Notebooks of Leonardo Da Vinci, Complete

 


Ficció histórica :The Ninth vibration and other stories.
El escriptor L. Adams Beck describeix en un dels comtes lel motiu de la construcció del Taj Mahal en la India : l'amor eterne d'un monarca a la seva espossa morta.

The Ninth vibration and other stories ( fichero htm)
The Ninth vibration and other stories ( fichero txt)

Solo la historia de "The Building of the Taj Mahal" ( fichero htm)


Veure área de llenguatje : projecto Cervantes, Diccionari de la construcció...
Veure área tractats arquitectónics

 

Home Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.