Artifex logo
Banco de Imágenes Demos Dibujo Técnicas Illes Balears Historia del Arte Castellano Català English
L'órdre Ionic
Artifex - © 2003
Ir a la sección


( Miquel Ramis )

Ordre greg , en el que la columna té una altura de 9 vegades el seu diametre (18 móduls) i base circular moldurada. El fuste es estriat i el capitell se forma amb un cuart bosell l decorat amb óvuls i dues grans volutes a cada costat en espiral.


L'alquitrab del entablament está dividit en tres faixes que sobresurten, el fris es decora amb baixrelleus i en la cornisa, de menys vol que la dórica, es tallan dentellons, óvuls i altres moldures llisas u ornamentades.

Las columnes son més altas i primes que las dóricas. El fuste repossa en una pessa intermitja anomanada basa, que té dues moldures convexes toros:

  •  una cóncava escocia

  • basa anomenada ática

 A vegades se apoya en un pedestal cuadrat anomenat plinto. El fuste es cilíndric, estriat, i a vegades, amb éntasi.
El frontó está coronat per acróteras.El capitell Ionic s'inspira en la natura. Podemos reconocer la copinya del cargol i el remolí que forma l'aigua, la banya del bóc...

Trassat de la espiral: Primer trassam un cercle, dividit en 4 parts iguals . Llavors unim els punts ABCD formant un cuadrat . Ara insertam un altre cuadrat petit 1-2-3-4 amb els vertices en la meitat dels lados del cuadrat gran. Finalment dividim les distancies 1-3 y 2-4 en 6 parts iguals

Extenim els eixos ABCD i amb centre en el punt 1 i apertura del compás 1-D trassam el primer arc de esquerra a dreta fins tallar el eix A. El segón, amb centre en el punt 2, comenc,a en el eix A fins tallar el eix C. El tercer, amb centre en 3, comenc,a en el eix C fins tallar el eix B, i així suscesivament.

Colocació de la columna: Una vegada obrats bassa, fuste i capitell, se deixa un forat central que arribi a 1/3 part de cada pec,a per ambes bandas, de manera que quedui un buit central en cada unió de 2 tambors, que se aprofita per col.locar una pedra allargada en el morter, anulant cualsevol moviment lateral.

Els cinc Ordres clássics
Ampliació del capitell Ionic (589 x 800 pixels)
Capitell Ionic segons Vignola (234 x 316 pixels)
Parts de la Columna i Entabladura Ionica
Columna Ionica de estil Inperi
Métode de Durer per trassar l'espiral ionica

 

Home Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.