Artifex logo
Banco de Imágenes Demos Dibujo Técnicas Illes Balears Historia del Arte Castellano Català English
La mina carolina:carbó i llimonas
La mina de Son Creus: plom i varnís.
Artifex - © 2003
Ir a la sección

Miquel Ramis

( El seguent texte es una adaptació de la narració oral d'en Jaume Salom, "en Jaume calanxo", )La mina carolina languideix avui, a l'entrada de Santa María del Camí, entre sembrats i pinars. No obstant fa anys fou un actiu centre industrial que donava travall a mols traballadors.

La mina té un pou vertical per hon s'extraia el mineral, que era transportat a l'estació de Santa Maria, desde hon viatjava a Palma en el tren de vía estreta. Allí continuava, per devall de la ciutat, fins a sortir, per devallde la murada, al moll, desde hon embarcaba amb destinació a la fábrica de Ciment de Fagregas, propietari de la mina.

Resulta lamentable la manca de visió dels governants de lépoca, incapassos de veure l'importancia de mantindre una vía que creuava Palma per devall terra amb direcció al port, en un moemnt en que Londres estava en plena creació del primer metro suburbá. Aquest tunel sería avui una llanc,adera perfecta per conectar la Plac,a d'Espanya amb el moll, amb dues o tres parades internitges, i el seu exis económic, garantit.

Any mes tard, la mina pasá a mans de l'amo de Miret, la fábrica de beghudes refrescants local, que utilitzá la mina per abocar centenars de camionades de llimones exprimides amb que havpia fet les seves lllimonades. D'aci un grapat d'anys, cualque cientific es trencará les neurones intentant explicar l'existencia de microbis o reaccións químiques descubertes al fons de la mina, que sons poden naixer en presena d'acid cítric...

 

En la Serra d'Alfábia es troba un altre mina, la de Son Creus, en la carretera de Bunyola a Orient, explotada durant seglos, suposadament desde d'epoca romana, que té una entrada horitzontal en lleugera pendent, per ibrirse llavors en varies galeries*. Una mula arrosegava les vagonetes fins al interior, i desde allá baixaben soles, carregades, per la lleugera pendent avall, frenant a fí de no agafar velocitat. S'extreia plom, coure i material per l'elaboració de vernís, utilitzat per envernissar el fanc. Jaume recorda com el seu pare, el darrer encarregat de la mina, li contava l'impreíble ppes dels petits saquets que eran enviats, també per el tren, en aquest cás de Soller, cap a Palma.

Las galeríes contaben amb pous verticals per ventilació, habitualment tapats amb branques per evitar que cabres o cac,adors pogueren caure accidentalment. Una vegada dos amics sortiren a cac,ar. Un d'ells, coneixedor de que l'altre l'enganaba amb la seva dona, aprofitá per donarli empenta dins de un dels pous, per inmediatament anar al poble, fent grans gestes, de que no podía trobar el seu company.

S'organitzá la pertinent batuda, cridant al desaparescut a veus per tota la montanya. Cual no sería la sorpressa del supossat assasí, cuan una veu va respondre a la cridada, desde dins el pou. L'afortunat caiguent sobre les branques que tapavenel pou, havia baixan uns 7 metres fins que ses branques es varen engantxar entre les pedres que formaven les parets del pou. An intentar pujar, les branques amenac,aven amb desplomarse, per lo que el podre homme havía permanescut hores totalment inmovil, sense atrevirse a mourerse. Amb ajud d'una corda, fou finalment restatat. Nosabem com acabaria l'historia pero es segur que no tornarena sortir junts a cac,ar...

Fá molts d'anys, un dels encarregats, coneixedor de cuan les vetes pormetíen cualque pepita dárgent **, se vá possar d'acord amb un parell d'hommes de confianc,a per cavar d'amagats i repartirse lo que venien. Varen treure un bon doblers fins que decideren reobrir una antiga galeria derrumbada. Rera varies hores de travall, a cop de pic, una tromba d'aigua reveltá el tap que estavan picant. Durant els anys que havía estat cancada la galenia s'avia anat omplint d'aigua, taponada per el derrumbament. L'aigua els va arrossegar fins que per sort quedaren engantxats en uns dels creus mentres la torrentada sortia per la galeria principal.

*La descripció correspon exáctament a un Quanat, por lo que posiblement fora cavat originalment amb aquest objectiu, transformándse en mina en vista del material extraígut.

**En la taula d'elements, el plom i la plata están separats per un sols electró. Aquest es el motiu cientific de la cerca de la treansmutació dels metalls que cercaven els alquimistes : transformar el plom en plata ( i en una petita cantitad d'or) se bassaba en l'observació de que en totes las mines de ganela o cerusita(menas del plom) es troba una mica de plata de tant en tant.

Veure área Illes Balears

 
Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.