Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Construcció de Polígons regulars: Introducció
Artifex - © 2003
Ir a la sección

( Adaptació de la Web www.dibujotecnico.com/ . Bartolomé López Lucas.)
Nota: Els colors del text estan relacionats amb els colors utilitzats en el dibuix, per tant, el primer pas és sempre el vermell, el segon el blau, i l'últim és el verd.)
Un polígon es considera regular quan té tots els seus costats i angles iguals, i per tant pot ser inscrit i circumscrit en una circumferència. El centre d'aquesta circumferència es denomina centre del polígon, i equidista dels vèrtex i costats del mateix.
Es denomina angle central d'un polígon regular el qual té com vèrtex el centre del polígon, i els seus costats passen per dos vèrtex consecutius. El seu valor en graus resulta de dividir 360°; entre el nombre de costats del polígon (veure figura).
Es denomina angle interior, al format per dos costats consecutius. El seu valor és igual a 180°; menys el valor de l'angle central corresponent.

Si unim tots els vèrtex del polígon, de forma consecutiva, donant una sola volta a la circumferència, el polígon obtingut es denomina convex. Si la unió dels vèrtex es realitza, de forma que el polígon tanca després de donar diverses voltes a la circumferència, es denomina estavellat. Es denomina fals estavellat aquell que resulta de construir diversos polígons convexos o estavellats iguals, girats un mateix angle, és el cas del fals estavellat de l'hexàgon, compostos per dos triangles girats entre si 60°.

. Per a esbrinar si un polígon té construcció d'estavellats, i com unir els vèrtex, cercarem els nombres sencers, menors que la meitat del nombre de costats del polígon, i d'ells els quals siguin prims respecte a aquest nombre de costats. Per exemple: per al octògon (8 costats), els nombres menors que la meitat dels seus costats són el 3, el 2 i el 1, i d'ells, prims respecte a 8 sols tindrem el 3, per tant podrem afirmar que l'octògon té un únic estavellat, que s'obtindrà unint els vèrtex de 3 en 3 (veure figura).    

 

En un polígon regular convex, es denomina apotegma a la distància del centre del polígon a l'instant mig de cada costat (veure figura).
En un polígon regular convex, es denomina perímetre a la suma de la longitud de tots els seus costats.
L'àrea d'un polígon regular convex, és igual al producte del semiperímetre per l'apotegma

 

Vocabulari: Els noms dels polígons es basen en el vocabulari grec. Entre parèntesi tenim el significat de la paraula grega:
Monos: un
Bi; dos
Triangle:(tri:3) 3 costats, 3 angles
Quadrat: 4 costats
Pentàgon: (Penta: 5) : 5 costats.
Hexàgon: ( Exa: 6) : 6 costats.
Heptàgon: ( Hepta: 7) : 7 costats.
Octògon: ( Okto: 8) : 8 costats
Eneàgon: ( Enea: 9) : 9 costats
Decàgon: ( Deka: 10) : 10 costats
Dodecàgon: 12 costats


Coneixent els nombres grecs, entenem moltes altres paraules :


Monócul: (lente,"un ull"), Monofásic: ( una fase), Monòxido de Carboni ( un òxid),Família monoparental (de 1 sol pare),
Bimetálic: (dos metalls),Bicèfal ( 2 caps),Lent bifocal (lent de 2 enfocaments), serp bífida: (2 llengües), bimotor ( 2 motors)Bíceps ( múscul amb 2 punts de suport) bicentenari (doble centenari)Bicicleta ( 2 rodes)Bilingüe( parla 2 idiomes) Bípede ( camina a 2 potes),Bígam( 2 matrimonis),...
Trident: (forqueta de 3 dents), Trifàsic:(3 fases), reunió Tripartita: (de 3 parts), Trilateral (3 costats),Tríceps ( múscul amb 3 punts de suport),Tricorni( capell de 3 banyes),Tricicle ( 3 rodes),Triathlon: (3 deports),Trieni (3 anys),
Cuadrifoli: (element arquitectònic basat en 4 fulles),Torneig quadrangular ( de 4 participants),So quadrafónic (4 canals), quadrúpede,
Pentácle (penjant de 5 costats),Péntathlon( Atletisme : 5 proves),Pentàgon (Edifici del Ministeri de defensa de EEUU), Heptathlon: (Prova d'atletisme consistent en 7 esports),Pentecostes ( celebració al 5 dia de la mort de Crist)
Octopus:(nom científic del polp : 8 cames), Vers octosilábic (8 síl·labes), Octan ( hidrocarbur amb 8 parts de Carboni), Octubre ( antic mes 8 del calendari romà)
Decàleg (Conjunt de 10 lleis),Decathlon: (atletisme, 10 proves), Dècada: (10 anys), cranc decápod (10 potes), Decasíl·lab ( mètrica de 10 síl·labes), Desembre(dècim més de l'any romà, decem, decimal (de 10 en 10)


Veure Polígons II
Veure Poligons III
Veure Renaldini
Veure RoriczerHome Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.