Artifex logo
Banco de Imágenes Demos Dibujo Técnicas Illes Balears Historia del Arte Castellano Català English
Regla del terci
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(De manoscript "cerramientos y trazas de Montea, de Ginés Martines de Aranda)  

Una vegada que es coneix la manera de trassar un arc, i també la manera en com traballa, es a dir, diferenciant lo que es l'arc verdader de forc,es del arc aparent de pedra, dons es el moment de cercar una regla per establir el gruix adecuat per las dovelles en cada cás.

Els canters medievales i renaixentistes utilitzaben una regla molt ximple, coneguda en Espanya com "regla del tercio" i en Franc,a com "regla de Derand" a rel de les dues primeres publicacions a hon apareixen, el manoscript de Martinez de Aranda i el posterior francés de Franc,ois Derand " L'Architecture des voutes", en 1643.(1)

Aquest es un dels innomerables "secrets de canter" que guardaven gelossament els gremis i que encara en la actualitat no es coneixen en la seva totalitat. (2)

1) Primerament dividim la corba del arc en tres parts iguals.

2) Seguidament marcam una llínea vertical (b)desde una de les divisions fins tocar l'arc en (a)

 

(..."Para restribar lo arco simicirculo X le repartiras su circunferencia en tres partes y por vna destas ques el punto A, baxaras un plomo perpendicularmen que baya a tocar a su diamitro al punto Bm y lo que hibiere desde el punto B al punto C eso tendrá de Res tribo este dicho arco semicirculo...")

3) Seguidament prenem aquesta distancia O-B i la traslladam fora del arc sobre la horitzontal de la llínea de arranques

4) Esta distancia es que nos marca la anchura necesaria para este tipo de arco.

La regla serveix per cualsevol tipus d'arc.

Hi ha que remarcar que aquesta regla indica els gruixos "mínims" o "recomenables" pero que en cap cás caso limita amples majors. Com bé explica Leonardo en els seus cuaderns de notes. amples majors significa multiplicar la resistencia dels arcs . El arc gótic catalá, tán característic de Balears,está disenyat amb llargues dovelles, que, a més de la seva funció estructural, proporcionan una gran bellessa al frontís.

 

(1) Forma y Construcción en piedra. De la Cantería medieval a la Estereotomía del siglo XX, de Enrique Rabasa.Ed.Akal. Madrid 2000.

(2) Veure manoscripte de Villard de Honnecourt, del segle XVIII

 

Veure Banc de dades: arcos
Veure area dibuix : trassat d'arcs : mig punt, ojival, carpanel...

 
Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.