Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Las medidas del Romano: Diego de Sagredo. 1564
Artifex - © 2003
Ir a la sección

( De la web http://cervantesvirtual.com/)

 

 

 

 

 

 

(Medidas del romano o Uitruuio : nueuame[n]te impressas y añadidas muchas pieças & figuras muy necessarias a los officiales q[ue] quieren seguir las formaciones de las basas, colu[m]nas, capiteles y otras pieças de los edificios antiguos. )

Diego de Sagredo ens parla dels ordres clásics de la arquitectura. Un llibre que exercí una profunda influencia en l'arquitectura espanyola i colonial renaixentistes.

El llibre està escrit en el segle XVI i per tant algunes paraules no s'escriuen ja de la mateixa manera. A continuació oferim un petit diccionari de ajuda previ a la lectura de les pàgines:

 

Bafas: basas ( la "f" es una "s" : defcribiras = describiras )
velas: de las ( esta especie de "v"es una "d")
Púto : punte. (Els accents damunt les vocals equivalen a una "n" o "m" just darrera)
vn púto: un punte
"Señala un punto en cada uno de los arcos a ir compases debaxo del tablero: sobre el cual describiras un pequeño círculo que su diámetro tome dos compases. Este círculo..."
Com veiem, no es tan difícil una vegada habituats. Al començament es aconsellable llegir en veu alta, ja que fonèticament s'entenen millor les paraules dubtossas. Al cap i a la fi, no deixa de ser castellà...

 

 

Veure el llibre:

 

01: Portada 31: Dibuix de columna estriada 61:De la segona peça que es diu friso
02: Introducció I 32: De la formació de les columnes (balaustres) 62:
03: Introducció II 33: Dibuix de balaustre 63:
04: 34: Dibuix de canelobre de peu 64:La cornisa. Dibuix d'Acant
05: Dibuix d'un pórtic 35: Ventaje dels 3 peus d'apoyo 65:
06: 36: Models de balaustres 66:
07: 37: Basas de columnes I 67:
08: Comenc,an les mides del Romá 38: Parts de la basa I 68: Frontispíci
09: mida del cós humà 39: Parts de la basa II 69:Correcciones óptiques
10: dibuix del cós humà amb les mides 40: Basa iónica 70:
11: dibuix amb les mides del rostre 41: 71:
12: 42: Base toscana 72: Pedestal corínti
13: De alguns principis de Geometría i traça 43: Traça de la contrabasa ( Pedestal) 73: Pedestal iónico
14: 44: Com s'han de formar els capitells 74: Pedestal dóric
15: Línea, cércol, semicércol, àngle 45: 75: Pedestal toscà
16: Triàngle, cuadrat, rectangle, espiral 46: 76:
17: Com es deu formar la volada 47: Capitelll Iónic 77: Disposició iónica
18: Moldures I 48: Dibuix del capitell corínti 78: Disposició coríntia
19: Moldures II. Dibuix de cara. 49: 79: Disposició toscana
20: Moldures III: Dibuix de cara. 50: Capitel corínti 80:
21. De la formació i mida de les columnes 51: 81:
22: Dórica e Iónica 52:Planta del capitel corínti 82: Dibuix de 3 pedestals
23: Coríntia 53: 83:
24; Toscana i Ática 54: Dibuixos de capitells itálics (compostos) 84:
25: 55: 85: Darrera pàgina
26: Éntasi I 56: 86:
27: Éntasi II 57: Alquitrabe. friso i cornisa  
28: Cuadre de proporcións 58:  
29: Com es deuen obrar les estries I 59:  
30; Com es deuen obrar les estries II (1) 60:  
     


Notes:

(1) 30: Sagredo ens ensenya aquí una aplicació de la traça de l'arc eliptic amb cordill.

Veure pàgina del projecte Miguel de Cervantes

 

Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.