Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Verdug
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(Miquel Ramis)


El verdug es la coneguda serra de tallar troncs a dues mans, tán habitual en las películas del Oest. Lo que no es tán conegut es que tradicionalmente se utilitzaba en Balears per tallar el marés.

Actualment lús de la amoladora rádial parecería eliminar esta eina, pero la amoladora grossa , amb el seu disc de 350 mm, només ofereix un tall útil de 7 cm, lo que la fá clarament insuficient per efectuar talls de gran espessor. Aquestos es fán amb el verdug ( tronzador). Personalment primer trass talls perimetrals en les cuatre cares amb la amoladora radial, lo que redueix el gruix a tallar amb el verdug en 14 cm (7 per cada banda) i també serveixen de guía para que la fulla no se desvíi.

En els últims anyos ha surgit una nova eina , la motoserra per tallar marés. Consisteix en una motoserra eléctrica com las de tallar troncs de baixa velocitat a la que se le ha sustituit la cadena per una altra especial amb dents de widia. La seva desventaja es que no es gaire precisa i per tant sols serveig per talls de desbaste, per no parlar del seu elevat preu. La cadena está refrigerada per oli, amb el que també las bandas talladas quedan tacades.

Como en tántes altres vegades,la técnica tradicional no ha sigut encara superada, dons si bé es cert que el talle es més rápid i cómodo amb la motoserra, el temps global utilitzat en tot el proces es el mateix, ja que el tiemps que la motoserra estalvia al tallar, ho perd llavors al tenir que escairar i repasar el tall.

El verdug en camvo, ben utilitzat, deixa un tall net prácticament escairat.

Com ejercíci, no solsament robusteix el cos del canter(1), sino que l'acostumba a traballar en equip, dons es impossible tallar de forma fluída sense una perfecta sincronització entre les dues persones que serran.Notes:

  (1) Lo de "enfortir el cos" no es un tema secundari ni molt manco en un travall on es manejan pessos i moltes vegades es treballa en posturas incómodas. Una bona esquena i bons brassos son imprescindibles per traballar la pedra. Un tallista amb magreconstitució sols por tallar en marés i en petit tamany, lo que l'invalida com a canter.

(2) En aquests temps de "políticament correcte" resultará extrany que parli sempre de canters en masculí. La utilització constant de frases tipus" Un/una tallista amb magre constitució...lo que el/la invalida com canter/cantera" resultaría una mica agobiant, tant per el que escriu com pera el que ligeix. Per no parlar de la confusió de termes entre la cantera (lloc de hon se extrau la pedra)i la cantera ( dona que llaura la pedra).
Per tant,quedi clar que les dones son benvingudes a aqueste feude masculí i que la convenció"canter" engloba els dos génres per cuestió de simplicitat.VeureRasquetas
VeureEscarpera
VeureEscarpera de dents

Home Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.