Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Viollet-Le-Duc
Artifex - © 2003
Ir a la sección(Miquel Ramis)

Eugène Emmanuel Viollet le Duc, (1814-1879) fou un arquitecte francés, el primer restaurador modern, i encarregat de la restauració de Notre Dame de París,

Sense ser un arquitecte del Art Nouveau , (murí abans de que aquest moviment comenc,ara, en els anys 90) les seves teoríes exerciren una gran influencia en varios artistes d'aquest moviment com Guimard, Gaudi, Horta i altres. (1)

En1830 se creá un moviment per a la restauració d'edificis antícs, , que prenguerem com a bandera una nove.lla de Victor Hugo "Notre Dame de París". Es creá una comisió nacional per monuments histórics i Viollet fou anomenat arquitecte per a la restauració de Notre Dame de París ( 1844), que durará la resta de la seva carrera. Abans havia restaurat la sagrada capella de París i Vezelay.(1)

Viollet es un bon dibuixant i té un ample coneixement de la arquitectura gótica. Ha escrit dos clásics de la arquitectura i la restauració:


"Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI au XVe siècle" (1854-1868). Diccionari d'arquitectura.

"Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque Carolingienne à la Rennaissance (1858-1870). Diccionari de mobiliari francés.

A partir dels coneixements histórics i els de la nova arquitectura, empren el análisi dels edificis desde el punt de vista de trobar solucions a problemes estructurals, incloiguent l'us dels nous materials, com el ferro.

Destaca que el diseny gótic es el mes efectiu a l'hora de construir un edifici grande como una esglesia de pedra i que el ferro no s'ha de utilitzar per imitar al gótic ja que aquest fou disenyat per ser utilitzat amb pedra. També pren del gótic el concepte de utilitzar la decoració que no amagi la estructura (2).

Personalment mai aplicá les seves teoríes en noves construccións pero varios de els seus dissenys foren desenvolupats per arquitectes del moviment Nouveau Art (3)

Restauracions mes importants

Abadía de Vezelay , Franc,a
Holy Chapell, Paris
Notre Dame, Paris
Muralla de la ciutat de Carcassone, Franc,a
Rehabilitació del Castell de Pierrefonds, Nort de París. (4)

Boceto para gargola de Notre  Dame


(1) Es de destacar que el surgiment de un moviment de intelectuals preocupat per l'estat d'abandon del patrimoni dona peu al neixement d'una comisió nacional encarregada.

(2)El gótic es caracteritza per destacar la seva estructura en lloc de amagarla, especialment en el cás dels arcs botarells.

(3) Per example, la avenida de la escola de la Frilière de Paris fou disenyada per Guimard utilitzant un exemple de Viollet le Duc del seu llibre "Entretients sur l'architecture" vol 1 (1858-1863) vol 2 (1863-1872).

(4) Al estar el castell totalment destruít, Viollet realitza una interpretació personal en base als seus coneixements de restauració. Per tant no es una restauració sino una rehabilitació, ja que se ignora com era realment el disseny original.

Una de les més emblemáticas gárgolas de Notre Dame
Detalls decoratius per una capella lateral de Notre-Dame.1870. Observís la brillantor dels colors originals, actualment perdut
Estudi per a gárgola carner de Notre Dame
Estudis de agulla de torre i patrons
Diseny de cobertas de un Mercat
Disenys en Ferro, el nou material


Home Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.