Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
FAQ
Artifex - © 2003
Ir a la sección

( Preguntes mes frequentes (Frequently Asked Questions))¿Que es Artifex?

Artifex es un programa dedicat a la formació integral del artesá modern en els oficis tradicionals a la vegada que constitueix la primera Escola de Oficis Virtual, en la cual els alumnes poden seguir el programa dels cursos via Internet, adaptant els sus horaris i accedint al contingut formatiu per aquesta única vía. Amb aixó aconseguim que els alumnes prenguin l'habit de acceder diariament a la www i se familiaritzen amb l'us de les eines i el soport informátic.


¿Puc compaginar el curs camb un altre travall?

Si. El horari es de 18 a 21hores de dilluns a divendres, encara que tens molt que estudiar a ca-teva.

¿Cuan dura el Curs i que aprendré ?

El Cursodura 2 anys, dividit en 2 periódes de Sep a Juny.Aprendrás a traballar la cantería: columnes, llindars de porta, arcs, colls de cisterna, albanyilería básica per a col.locar la pedra (morters, trespols, paret seca) i per tant a saber construir la teva propia casa si así ho vols. També aprendrás a treballar amb un ordinador , a navegar per Internet i enviar correus electrónics per poder fer les teves propies factures, contabilidad i publicitat.


¿Quina titulació obtenindré al finalitzar el Curs i que pasa cuand acabí?

Si aproves el curs recibs un diploma de acreditació.amb aquest diploma tens un contracto de 1 any en una empresa al acabar el curso.

¿Com son les clases?

Les clases están enfocades a la práctica inmediata de la teoría apressa. Per exemple, per fer una columna toscana primer aprendrem que es una columna toscana i como es diuen les seves parts(historia del art), llavors a manejar el compás i la escuadra i a dibuxarla,(dibuix, disseny) , escanejarla i treurerla per la impresora a un tamany predeterminat (informática) , a fer una plantilla i pasams inmediatament a traballar la pedra utilitzant aquesta plantilla.(práctica)

¿De que me serveix dibuixar una plantilla a tamany real per llavors pasarla per el ordinador?
¿De que serveix aprendre a manejar un ordinador per treballar la pedra?

Les plantilles reales sols serveixen per aquest tamany real. Si guardas la plantilla en el ordinador, sempre tenes la plantilla guardada llesta per imprimirla a cualsevol tamany. El tiemps que vares dedicar a fer-la mai se perd, s'acumula. La proxima vegada que tenguis que fer el mateix traball ja tenes tot preparat.

 

Presentacio i objectius del Programa
Acreditacions i Diplomes
Banc d'Imagtes
Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.