Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Llaura de una basa de Columna
Artifex - © 2003
Ir a la sección

Partint de la feina de escairar un mitjà, procedirem a la llaura d'una bassa de marés en substitució de la original perduda.
El primer pas serà extraure el cub bàsic de un mitjà de bona qualitat, procedent de pedrera, o, com en aquest cas, de l'enderrocament del barri de Sa Gerrería de Palma.

1. Sillar antiguo reciclado.Observese las regatas en forma de espiga que recibian la lechada de mortero de cal.
2.Marcamos y escuadramos.
1. Marés antíc procedent d'enderrocament. 2. Essent una pedra de duresa mitjana, podem tallarla amb el verduc. Això ens permetrà guardar els retalls.
3.Obtenemos el cuadrado básico.
4.Marcamos y cortamos el sobrante.
3. Obtindrem doncs un primer quadrat bàsic, menys feixuc i per tant més manegadís. 4. La peça era una antiga dovella d'arc, per això té una banda més alta que hem de retallar.
5.Marcamos y escuadramos.
6.Marcado de biseles y molduras.
5. Obtenim el primer quadrat i procedim a escairar a 90 grauss amb l'escaire 6. Marquem els xaflans i les mol.ldures.
7.eliminado el chaflán.
8.rebaje de moldura.
7. Rebaix del xaflá. 8. Rebaix de la primera mol.ldura - Procedim igualment amb les altres 3 cantonades.
9.Marcamos el hueco de la piedra.
10.Basa terminada a punto de envejecer.
9. Marquem el buit central i espigues per col·locar la pedra que servirà d'unió entre bassa i la primera secció del fust. 10. Basa acabada a punt de envellir.
11. Basa instalada.
 
11.Basa integrada i col.locada  

El treball amb materials antics, a més de ser "políticament correcte" en termes de reciclatge, en ofereix sovint un excel·lent nivell de gra i tall correcte segons llit de pedrera, lo que el fa clarament superior a la mitjana que actualment ofereix el mercat. En aquest cas, per el gra i duresa i antiguitat, podria inclús ser de la mateixa pedrera, lo que el fa especialment adequat per un treball de restauració.

Veure àrea de materials : el marés
Veure àrea eines: cuchilla, escaire...

 

Home Index mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.